Uncategorized

हैप्पी हग डे मराठी कोट्स 2023 – Happy Hug Day Quotes in Marathi

Happy Hug Day Quotes in Marathi

Happy Hug day quotes in Marathi- व्हॅलेंटाईन वीकचा उत्साह सर्वत्र आहे. प्रत्येक जोडपे आपल्या जोडीदारासाठी काहीतरी वेगळे आणि खास करण्याचा प्रयत्न करत असते. व्हॅलेंटाईन आठवड्याचा 5 वा दिवस हग डे आहे. 12 फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जातो. आपण शोधत असाल तर Happy Hug Day Marathi Status or Happy Hug day quotes in Marathi तुम्ही योग्य लेख वाचत आहात. तुम्ही या सुंदर आलिंगन दिवसाच्या शुभेच्छा कॉपी करू शकता आणि तुमच्या जोडीदाराला पाठवू शकता. Happy Hug Day wishes. 

साठी पूर्ण लेख वाचा latest hug day quotes in Marathi, Marathi Hug Day Status & wishes, New Hug day SMS in Marathi, Hug Day status for Whatsapp or pictures in Marathi, Hug Day Whatsapp Status In Marathi, Hug Day Status For Girlfriend Marathi, Hug Quotes For Boyfriend.

Happy Hug Day Quotes in Marathi

Happy Hug Day Marathi Status

सुटलाय थंड वारा, त्यात पावसाच्या धारा.. असं वाटतं, आज तुझ्या मिठीतच जाऊ दे, माझा वेळ सारा… Click To Tweet बोलता बोलता ती, कुठुन कुठपर्यंत गेली, मी भेटीबद्दल बोलत होतो, ती मिठीपर्यंत गेली. Happy Hug Day Click To Tweet कसं सागू तुला तुच समजून घे तुझी आठवण येते खूप जवळ येऊन मिठीत घे Happy Hug Day Click To Tweet येऊन मिठीत आज म्हणाली तुझ्या शिवाय काही सुचत नाही तुच हवास जवळ सारखा मनाला आणखी काही रुचत नाही Happy Hug Day Click To Tweet अस वाटत एकदाच त्याने भेटाव मिठीत मज घ्याव प्रेमाने आय लव्ह यू बोलाव आयुष्यभराच प्रेम क्षणभरात त्याने द्याव Happy Hug Day Click To Tweet वेडा होतो तुझ्या मिठीत यात माझा काय गुन्हा तू आहेसच एवढी गोड म्हणून ओठांशी लावतो पुन्हा पुन्हा Happy Hug Day Click To Tweet

Hug Day Status Marathi

मिळाली नजरेला नजर, हृदयाची स्पंदने वाढली मिठीत तुला घेउन सखे, मर्यांदा प्रेमाची ओलांडली. Happy Hug Day Click To Tweet

Hug Day Status Marathi

तुझ्या मिठीत आल्यावर असं वाटत वेळेन जरा थांबाव तुझ्या माझ्या प्रेमाचं हे नातं आयुष्यभर असचं राहवं Happy Hug Day Click To Tweet कोणी म्हणतं याला जादूची झप्पी तर कोणी म्हणतं याला प्रेम अपार संधी तर भन्नाट आहे आता मिठीत ये ना यार..! Click To Tweet एकदा मला उराशी कवटाळून घे आपलं स्वप्नही डोळ्यांत सजवून ने कधीपासून आहे तडफड तुला आपलं बनवण्याची संधी आहे सख्या/सखे तर मला कायमचं तुझं होऊन दे..! Click To Tweet तुझ्या मिठीत मला विरघळून जाऊ दे श्वासांत तुझ्या मला दरवळू दे जीव आतुरलाय कधीपासून या प्रेमासाठी तुझ्या ह्रदयाच्या डोहात मला खोलवर डोकावून येऊ दे..! ‘हग डे’ च्या शुभेच्छा! Click To Tweet आपलं आलिंगन बरंच काही सांगते तू आजूबाजूला नसशील तेव्हा हमखास आठवण तुझी सलते आधारासाठी हवाय तुझाच खांदा हेच म्हणून आता पूर्णविराम देते! Happy hug day 2023 Click To Tweet

Happy Hug Day Whatsapp Status Marathi- Hug Day Whatsapp Status In Marathi

मला फक्त तुला घट्ट मिठी मारायची आहे आणि तुला माझ्याजवळ ठेवायचे आहे. मिठी दिनाच्या शुभेच्छा! Click To Tweet या Hug day दिवशी मी तुला घट्ट मिठी मारू इच्छितो जेव्हा जेव्हा मी असे करेन तेव्हा तू समजून जा मला तुझ्या पंखांचं बळ हवंय तुझ्या मिठीच्या छताखाली आधाराचं एक घरटं बांधून हवंय! Click To Tweet प्रेम माझं तुझ्यावरचं, कोणत्याच शब्दात मावणार नाही, तुला मिठीत घेताच कळतं, आता त्याचीही गरज भासणार नाही… Happy Hug Day! Click To Tweet सुटलाय थंड वारा, त्यात पावसाच्या धारा.. असं वाटतं, आज तुझ्या मिठीतच जाऊ दे, माझा वेळ सारा… Click To Tweet बोलता बोलता ती, कुठुन कुठपर्यंत गेली, मी भेटीबद्दल बोलत होतो, ती मिठीपर्यंत गेली. Happy Hug Day Click To Tweet बर्फासारख्या या थंडीमध्ये तुझ्या मिठीत विसावसं वाटतं, एका जन्माचं आयुष्य एका क्षणात जगावसं वाटतं. Happy Hug Day Click To Tweet

Hug Day Status For Girlfriend Marathi- Hug Day Quotes For Girlfriend Marathi

चिंब भिजल्यावर तहान लागते ना, तसं होतं तुला भेटल्यावर, तुलाच पाहत राहावंसं वाटतं, तुझ्या कुशीत मिटल्यावर… Happy Hug Day! Click To Tweet

Hug Day Status For Girlfriend Marathi

भिजल्यावर तहान लागते ना, तसं होतं तुला भेटल्यावर, तुलाच पाहत राहावंसं वाटतं, तुझ्या कुशीत मिटल्यावर… HappyHug Day … Click To Tweet हातांमध्ये आता अंतर नाही.. छातीवर ठेवा कोणतीही इच्छा अपूर्ण राहत नाही. मिठी दिनाच्या शुभेच्छा Click To Tweet अरे पगली, आम्हि त्याच दिवशी तुला आमचा जीव म्हणुन स्विकारला असता. ज्या दिवशी माझ्या हृदयाने तुझ्यावर प्रेम करावे. गोड दिवस शुभेच्छा. Click To Tweet मिरीच्या कुशीत आल्यावर तू कशी विरघळशील बघ Click To Tweet

Hug Quotes Images in Marathi – Hug Quotes For Boyfriend

मला तुझ्या कुशीत विखुरू दे, ️ तुझ्या आनंदी श्वासातून सुगंध दरवळू दे, हृदयाचे ठोके आणि श्वास थांबणे - आता मला आज माझ्या छातीत उतरू दे... मिठी दिनाच्या शुभेच्छा प्रिय...😗 Click To Tweet

Hug Quotes Images in Marathi

एकदा माझ्या छातीवर मार... तुमच्या मनातील इच्छांची शिक्षा पण घ्या... केव्हापासून आहे तुला आपले बनवण्याची तळमळ... आज मला तुमच्याकडे कॉल करण्याची संधी आहे... आलिंगन दिवसाच्या शुभेच्छा Click To Tweet तुझ्या बसमध्ये मन नसल्यापासून पाहिलंय.. मी आज जगातील सर्व विधी मोडू दे.. मला तुझी साथ हवी आहे मला तुझा हात हवाय.. मला रात्रंदिवस तुझ्या मिठीत राहायचे आहे. Click To Tweet ये रोज संध्याकाळी तुझ्या मिठीत, सिंधुरी... माझ्या मनाला तुझ्या मनाच्या कस्तुरीसारखा वास कर मिठी दिनाच्या शुभेच्छा Click To Tweet आ गले लग जा मेरे यार, दे दूँ जादू की जप्पी तुझे दो-चार, Happy Hug Day Click To Tweet

Marathi Hug Status For Girl- Hug Day Status for girl in Marathi

रोमो ते ज्युलिएट सारखे.. लैलाने मजनूला सांगितल्याप्रमाणे.. हीरने रांझा ला सांगितल्याप्रमाणे.. मिठी मारली होती.... तशीच तू मला मिठी मारलीस.. मिठी दिनाच्या शुभेच्छा Click To Tweet मिठी मारल्यानंतर एक सुंदर रात्र असू द्या कदाचित या आयुष्यात पुन्हा भेटणार नाही... तुम्हाला मिठी दिनाच्या शुभेच्छा Click To Tweet फक्त एकदा मिठी मारा, माझ्या हृदयाची धडधड ऐका, मग आम्ही तुमच्याकडे परत येण्याचा मानस सोडू…😔😎 मिठी दिनाच्या शुभेच्छा Click To Tweet माझं मन इतकं दुखवू नकोस, माझ्या हाताला इतकं दुखवू नकोस, तुझं प्रेम लपवू नकोस, आग दोन्ही बाजूला आहे.. चल मला तुझ्या मिठीत घे.. मिठीत दिवसाच्या शुभेच्छा Click To Tweet तुम्ही गोष्टींमध्ये मन लावता, तुम्ही पहा, तू असा जीव घे...💏 तुमच्या सवयीने तुम्ही तुमच्या हृदयाचे ठोके वाढवता. मिठीत घेवून साऱ्या जगाला विसरायला लावतोस...😍 हॅपी हग डे जान❤️😘😘 Click To Tweet

Hug Sayings Marathi- Marathi Status 4 Hug Day

तुझ्या नजरेत मी हरवलोय, मला असेच आयुष्य जगायचे आहे. Click To Tweet

Hug Sayings Marathi

आयुष्यात काही गोष्टी विसरता येत नाहीत माझ्या आयुष्यात सर्व काही फक्त तू आहेस. Click To Tweet एक इच्छा, फक्त एक इच्छा…☝️ तुझ्या बाहूंच्या आश्रयाने... सारे आयुष्य निघून जाते... हॅपी हग डे जान…😗😗 Click To Tweet एकदा बघून तो वेडा झाला. , , सतत बघून मी काहीच करू शकत नव्हतो. , , मिठी दिनाच्या शुभेच्छा Click To Tweet दोन प्रेम बाहूंमध्ये भेटत आहेत ... जाणून घ्या तुमचे मन काय बोलले.... डोल ऐकून अंगाचा थरकाप उडाला. मिठी दिनाच्या शुभेच्छा Click To Tweet

Hug Day Status Marathi

आम्हांपासुन चोरुन घे, तुझ्या मनात कुठेतरी लपवून ठेव. आपण एकटे राहू नकोस, तुझ्यापासून दूर जाऊ नकोस, जवळ येऊन मला मिठीत घे...🎵🎶 मिठी दिनाच्या शुभेच्छा Click To Tweet ती म्हणाली मला तुझ्या हृदयात ठेव मी म्हणालो तुझं मन ठेव. मिठी दिनाच्या शुभेच्छा. Click To Tweet अनोळखी लोक येतात आणि मला मिठी मारतात आज मला एका मित्राची आठवण येते #तुझ्या मिठीत आम्हांला सारा स्वर्ग मिळाला, देवाला सांगा की तुमचा स्वर्ग तुमच्याकडे ठेवा मिठी दिनाच्या शुभेच्छा Click To Tweet मला माझ्या मनातील गोष्टी आवडतात... मी माझ्या मनातील प्रत्येक गोष्ट सांगतो एकदा घे तुझ्या मिठीत सजवण्यासाठी... मी प्रत्येक वेळी हे बोलणे थांबवतो... आलिंगन दिनाच्या शुभेच्छा प्रिय🤗 Click To Tweet

About the author