बीज भांडवल कर्ज योजना

बीज भांडवल कर्ज योजना

वसंतराव नाईक यांनी 5 लाखांपर्यंतच्या राष्ट्रीय मागासवर्गीय विकास महामंडळाच्या कर्जाद्वारे विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती विकास कारपोरेशनसाठी आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील विमुक्त जाती आणि भटक्य जमातीच्या अनुदानाद्वारे विशेष बीज योजना सुरू केली आहे. ही योजना राष्ट्रीय मागासवर्गीय विकास महामंडळ आणि जिल्ह्यात आहे. वसंतराव नाईक हे विमुक्त जाट आणि नोमड जनजागृती निगम यांनी राबविले आहेत.

व्यवस्थापकीय संचालक, जुहू सुप्रिम शॉपिंग सेंटर, 1 ला माळा, गुलमोहर क्रॉस रोड नं. 9, जे.व्ही.पी.डी.स्कीम, विलेपार्ले (प), मुंबई – 400 049. दुरध्वनी क्रमांक 022-26202588 , 26202586
Click To Tweet

Bija Bhandaval Karja Yojana Bija Bhandaval Yojana

सुधारित बीज भांडवल योजना – महाराष्ट्र लोन फॉर्म डाउनलोड

कर्ज फॉर्म खाली दिलेल्या लिंकवरून डाउनलोड केले जाऊ शकते आणि पुढील कर्ज प्रक्रियेसाठी ते लागू केले जाऊ शकते.

यंत्रणेचे नाव

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ मर्यादित

कोणासाठी

विमुक्त जाती- (अ) , भटक्या जमाती (ब), (क), (ड)

किमान शैक्षणिक पात्रता

आवश्यकता नाही

वयोमर्यादा (वर्षे)

18 ते 45

लिंग

पुरूष / महिला

कार्यक्षेत्र

ग्रामीण / शहरी

कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न (ग्रामीण भागासाठी)

Rs. 39,308 /-

कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न (शहरी भागासाठी)

Rs. 54,494 /-

ठळक वैशिष्ठये

राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळामार्फत (6%) व वसंतराव नाईक महामंडळामार्फत (4%) इतक्या कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होते.

कमाल कर्जमर्यादा

रू. 5.00 लाख

बँकेचा सहभाग व व्याजदर

75%, व व्याजदर बँकेच्या नियमानुसार

स्वतःचा सहभाग

नाही

यंत्रणेचा सहभाग व व्याजदर

25%, व यंत्रणेचा व्याजदर (6%) व (4%)

अनुदान

नाही.

तारण

बँकेच्या नियमानुसार

इ. एम. आय.

बँकेच्या नियमानुसार

परतफेडीची सुरूवात

1 महिन्यानंतर

परतफेडीचा कालावधी

60 महिने

शेरा

अर्जदार महामंडळाचा, बँकेचा व वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवाराने संबंधित व्यवसायाचे प्रशिक्षण घेतलेले असल्यास प्राधान्य दिले जाते.

सुधारित बीज भांडवल योजना

वित्तीय संस्थांचे अर्थसहाय्य मिळवण्यासाठी लागणारे बीज भांडवल उभे करण्यास मदत

पात्रता:

१. कमीत कमी ७ वि पास
२. १८-५० वर्षे
३. किमान १५ वर्षे महाराष्ट्राचा रहिवासी

प्रकल्प मर्यादा:

रु. २५ लाख
बीज भांडवल – कमाल ३.७५ टक्के

बीज भांडवलाचे प्रमाण:

१० लाखापेक्षा कमी प्रकल्प खर्च असलेल्या प्रकल्पांसाठी:
अ) सर्वसाधारणलाभधारक : १५%
ब) अनुसूचित जाती जमाती, अपंग ,विमुक्त भटक्या जाती जमाती: २०%

व्याजदर:

६% प्रती वर्ष.
परतफेड: ७ वर्षे.
विहित कालावधीत भरणा करणार्यांना: व्याजात ३% रिबेट
वाहन व्यवसाय, व्यापार आणि उद्योगांसाठी लागू.

Related Search:

मागासवर्गीय योजना
लघु उद्योगासाठी कर्ज
कर्ज पुरवठ्याची आधुनिक साधने
महाराष्ट्र शासन कर्ज योजना
लघु उद्योगाची माहिती
सुशिक्षित बेरोजगार संस्था
समाज कल्याण योजना महाराष्ट्र
जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना 2017

3 thoughts on “बीज भांडवल कर्ज योजना”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *